Inspisient

Vi heter Kaisa og Jakob og vi er inspisienter i årets revy. Oppgaven vår er at vi går rundt og ser at alle gruppene er samkjørt med hverandre. Vi hjelper til om det er noe dere trenger og vi kommuniserer mellom gruppene så alle får snakket sammen via oss. Det er på en måte en lettere vei å kommunisere til hverandre uten å ha store møter hele tiden som både tar mye planlegging og mye tid. Vår oppgave er at rudrevyen 2019 henger sammen. Noen ville til og med kalle oss for «limet» i revyen.

Kaisa Ervik Øverland, Jakob Dahle

Rudrevyen 2019

Central station Bestill billett hit!